در این اتفاق این خانوم 34 ساله به طور مخفیانه برای برقراری رابطه جنسی با پسر 15 ساله به اتاق ان میرود که بعد مدتی مادر پسر نقشه انها رو نقش بر اب می کند...

 

مادر این پسر تعریف میکند که ساعت 2 شب از سقف خانه صداهایی شنیدم و برای اینکه ببینم چی شده به طبقه بالا و(اتاق پسرم) رفتم.ابتدا در را خواستم باز کنم ولی در بسته بود در زدم و پسرم در را باز کرد هنگامی که.... در را باز کرد زنی را دیدم که سعی میکند بین تخت و دیوار قایم گردد تا او را دیدم از ترس جیغ کشیدم واز او خواستم که از خانه بیرون برود او هم که شدیدا تحت فشار قرار گرفته بود و ترسیده بود لباس هایش را قاپید و از پنجره طبقه 2 ان هم برهنه به پایین پرید.

 

لو رفتن زن برهنه در اتاق پسر 15 ساله با مشروب توسط مادر

 

در این پرش از طبقه دوم پای این زن 34 ساله از ناحیه زانو شکسته است.مادر این پسر بچه میگوید که ابتدا صورت این زن برایم اشنا بود و بعد فهمیدم که قبلا این زن را در لیست دوستان پسرم در شبکه اجتماعی دیده بودم.پسر در این مورد میگوید:گنزالز را هنگامی که مادرم خوابید مطلع کردم تا به خانه بیاید.او وقتی که امد با خودش الکل هم اورد و ما هر دو مست بودیم.این اتفاق در توسکان ایلت اریزونا امریکا رخ داده است.